பங்குச்சந்தை நிலவரம் | Stock Market (01/03/2023)

பங்குச்சந்தை நிலவரம் | Stock Market (01/03/2023)         BSE மும்பை பங்குச்சந்தை 449 புள்ளிகள் அதிகமாகி 59,441 புள்ளிகளுடன் நிறைவடைந்தது   NSE தேசிய பங்குச் சந்தை 147 புள்ளிகள் அதிகமாகி 17,451 புள்ளிகளுடன் நிறைவடைந்தது…

பங்குச்சந்தை நிலவரம் | Stock Market (28/2/2023)

பங்குச்சந்தை நிலவரம் | Stock Market (28/2/2023)       BSE மும்பை பங்குச்சந்தை 326 புள்ளிகள் குறைந்து 58,962 புள்ளிகளுடன் நிறைவடைந்தது   NSE தேசிய பங்குச் சந்தை 89 புள்ளிகள் குறைந்து 17,304 புள்ளிகளுடன் நிறைவடைந்தது  …

பங்குச்சந்தை நிலவரம் | Stock Market (27/2/2023)

பங்குச்சந்தை நிலவரம் | Stock Market (27/2/2023)         BSE மும்பை பங்குச்சந்தை 176 புள்ளிகள் குறைந்து 59,288 புள்ளிகளுடன் நிறைவடைந்தது   NSE தேசிய பங்குச் சந்தை 73 புள்ளிகள் குறைந்து 17,393 புள்ளிகளுடன் நிறைவடைந்தது…

பங்குச்சந்தை நிலவரம் | Stock Market (26/2/2023)

பங்குச்சந்தை நிலவரம் | Stock Market (26/2/2023)     இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை என்பதால் மும்பை பங்குச் சந்தை மற்றும் தேசிய பங்கு சந்தை இரண்டும் விடுமுறையாக இருக்கிறது     தங்கத்தின் விலை ஒரு சவரனுக்கு விலை ரூபாய் ₹…

தங்கம் விலை நிலவரம் | Gold Rate (25/2/2023)

தங்கம் விலை நிலவரம் | Gold Rate (25/2/2023)       தங்கத்தின் விலை வரலாறு காணாத அளவுக்கு குறைந்து கொண்டே இருக்கிறது     தங்கத்தில் முதலீடு செய்ய விரும்பும் நபர்கள் மற்றும் தங்கத்தை வாங்கி ஆபரணமாக அணிய…

பங்குச்சந்தை நிலவரம் | Stock Market (25/2/2023)

பங்குச்சந்தை நிலவரம் | Stock Market (25/2/2023)         இன்று சனிக்கிழமை என்பதால் மும்பை பங்குச் சந்தை மற்றும் தேசிய பங்கு சந்தை இரண்டும் விடுமுறையாக இருக்கிறது     தங்கத்தின் விலை ஒரு சவரனுக்கு விலை…

பங்குச்சந்தை நிலவரம் | Stock Market (24/2/2023)

பங்குச்சந்தை நிலவரம் | Stock Market (24/2/2023)       BSE மும்பை பங்குச் சந்தை இன்று 142 புள்ளிகள் சரிந்து இறக்கத்துடன் முடிவடைந்தது     NSE தேசிய பங்குச்சந்தை இன்று 45 புள்ளிகள் சரிந்து இரக்கத்துடன் முடிவடைந்தது…

தங்கம் விலை நிலவரம் | Gold Rate (24/2/2023)

தங்கம் விலை நிலவரம் | Gold Rate (24/2/2023)       தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து குறைந்து கொண்டே வருவதால் மக்கள் தங்கத்தில் அதிகமாக ஆர்வம் காட்டத் தொடங்கியுள்ளனர்     கடந்த இரண்டு மாதங்களாக தங்கம் ஏற்றி இருக்குத்துடன்…

பங்குச்சந்தை நிலவரம் | Stock Market (23/2/2023)

பங்குச்சந்தை நிலவரம் | Stock Market (23/2/2023)       BSE மும்பை பங்குச் சந்தை இன்று 139 புள்ளிகள் சரிந்து இறக்கத்துடன் முடிவடைந்தது   NSE தேசிய பங்குச்சந்தை இன்று 43 புள்ளிகள் சரிந்து இரக்கத்துடன் முடிவடைந்தது  …